Eğitim Sitesi

Taşınır Nedir? Taşınır Hakkında Kısaca Bilgi

Taşınır Terimi Hakkında Bilgiler

TaşınırHukuk Terimi Olarak Taşınır:
Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kağıt, taşınabilir, menkul

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muntazır: bekleyen; gözetleyen devam et

  box İzah: açıklama; izahat (açıklamalar) devam et

  box Mümeyyiz: sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse. devam et

  box Nizasız ve fasılasız: uyuşmazlık konusu olmadan ve hiç ara vermeden; ihtilâfsız ve arasız devam et

  box Yapı kullanma izni: iskân belgesi devam et

  box Kıta Sahanlığı: Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 m derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Tevsî': genişleme devam et