Eğitim Sitesi

Tasavvuf (Sufizm, Gizemcilik) Nedir? Tasavvuf (Sufizm, Gizemcilik) Hakkında Kısaca Bilgi

Tasavvuf (Sufizm, Gizemcilik) Terimi Hakkında Bilgiler

Tasavvuf (Sufizm, Gizemcilik)Tarih Terimi Olarak Tasavvuf (Sufizm, Gizemcilik):
Varlıkla insan arasında ilişki kurulabileceği temeline dayanan ve tarihsel gelişiminde çeşitli değişikliklere dönüşen dinsel inanıştır. Bir takım gizlere dayanan ve temel niteliği gizlilik olan anlayıştır. Yahudilik'te Kabota, Hindistan'da Pantacali, Hristiyanlık'ta Mistisizm-Teosofi, İslamlık'ta Tasavvuf adlarını alır. İslam'da müminin doğrudan Tanrı'nın bilgisine ulaşmasını amaçlayan düşünce, inanç ve yaşam biçimidir. Gerçeği, insanın kendi yalnızlığında aramasından doğmuştur. Dinde manevî ve beşerî duygulara yer veren akım.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Mabeyinci: Osmanlı Devleti'nde padişahın dışarıyla olan ilişkilerine bakan, onun buyruklarını ilgililere bildiren, kimi kişilerin dileklerini de padişaha ileten devam et

  box İlga: Bir şeyin varlığını ortadan kaldırma. devam et

  box Tengri: Göktürkler'de Tanrı. Gök tanrısı. devam et

  box Maruni: IV. yüzyılda keşiş Aziz Maron'un oluşturduğu kiliseye bağlı olan bugün çoğunluğu Suriye ve Lübnan'da yaşayan Katolik-Süryani topluluğudur. Bunlar kut devam et

  box Realizm: Gerçekçilik. devam et

  box Tarumar: Dağınık, karışık, perişan. devam et

  box Sayvan: Otağ, büyük çadır yerine kullanılan deyim. devam et

  box Kast Sistemi: Soydangelimle sınırlandırılmış kapalı sınıf sistemidir. Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Aryânî ırkı kendi üstünlük ve bütünlüklerini koruyabilek içi devam et