Eğitim Sitesi

Tartışmacı Anlatım Biçimi Nedir? Tartışmacı Anlatım Biçimi Hakkında Kısaca Bilgi

Tartışmacı Anlatım Biçimi Terimi Hakkında Bilgiler

Tartışmacı Anlatım BiçimiEdebiyat Terimi Olarak Tartışmacı Anlatım Biçimi:
Sözlü ve yazılı anlatımda kullanılan anlatım biçimlerinden biridir. Anlatıcının öne sürülen veya var olan ama kendisinin belirli nedenlerle benimsemediği düşünce, duygu, kanı ve davranışları değiştirmeyi amaçlayan bir söylem biçimi olduğu da söylenebilir.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Realizm: 19. yüzyılın ikinci yarısında, romantizme tepki olarak doğan akım, gerçekçilik. devam et

  box Müsebba: Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşan nazım biçimi. devam et

  box Taşlama: Halk edebiyatında bir kişiyi, bir yeri, bir şeyi ya da bir olayı acı, alaycı bir dille yeren şiir biçimi, hiciv. devam et

  box Enelhak: "Ben Tanrı'yım" anlamına gelen Enelhak, evrendeki tüm varlıkların bir ve bütün olduğuna inananların, Tanrı'yı gönüllerinde, kendi benliklerini de duyu devam et

  box Kesiş: Sözün etkisini arttırmak için başvurulan anlatım oyunu. devam et

  box Pastiş: Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, alay etmek amacıyla onu anımsatan, çağrıştıran bir biçimde öykünme. devam et

  box Plan: Bir konuşma ya da yazıda söyleneceklerin ilgi ve önem derecesine göre sıralanması. devam et

  box İkileme: Dilin çevrimi içinde uzun yıllar birlikte kullanıla kullanıla kalıplaşmış kimi sözlere verilen ad. devam et