Eğitim Sitesi

Tarımsal İşletme Nedir? Tarımsal İşletme Hakkında Kısaca Bilgi

Tarımsal İşletme Terimi Hakkında Bilgiler

Tarımsal İşletmeEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Tarımsal İşletme:
Modern ekonomilerdeki çok sayıda çiftliğin büyük ve şirketleşmiş yapısını yansıtan bir terimdir.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Tutsat: (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade) Banka veya benzer bir finans kuruluşu tarafında devam et

  box Evalüasyon: Bankaların sabit kur üzerinden kaydettikleri değerleri, ay sonlarında cari kura göre düzeltmeleri. devam et

  box Satış Belgesi: Kart ile yapılan mal ve hizmet alımlarında, kart hamilinin yaptığı harcamanın bedelini, tarihini, kart bilgilerini ve provizyon kodunu gösteren ve üze devam et

  box Kıyı Bankaları: Denetimin ve vergilendirmenin asgarî düzeyde olduğu yerlerde, konvertibl paralar üzerinden işlem yaparak, çok uluslu şirketlere ve uluslararası girişi devam et

  box Finansman: İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan sermayeyi bulma ve bu sermayenin yönetimi devam et

  box Açık: Bütçe veya ödemeler dengesinde negatif balanstır. devam et

  box Amortisman: 1- Duran varlıklarda meydana gelen değer kayıplarının, dönemler itibarıyla hesaplanarak mevcut değerinden düşme işlemi. 2- Bir şirkette 1 (bir) yıl devam et

  box Portföy: Bir yatırımcının elinde bulunan veya namına tutulan menkul kıymetlerin tümü. devam et