Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tariki âmm Nedir? Tariki âmm Hakkında Kısaca Bilgi

Tariki âmm Terimi Hakkında Bilgiler

Tariki âmmHukuk Terimi Olarak Tariki âmm:
herkesin geçebilmesi için bırakılan yol; kamunun yararlandığı yol;

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Halef: Bir makamda, görevde sonra gelen kişi devam et

  box Bî-taraf: tarafsız devam et

  box Tehâlüf: yargıcın iki tarafa da yemin vermesi; birbirine zıt olma devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et

  box Satış Sözleşmesi: Alım satım sırasında malın cinsi, miktarı ve ödeme şartlarını belirten yazılı anlaşma metni, satış mukavelesi, satış şartnamesi. devam et

  box İstimâ: Davada dinleme; yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile,tanık ve bilirkişinin beyanlarını devam et

  box İhzaren celb: Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme devam et

  box Zilyetliğin Havalesi: Devir olunacak malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde, mülkiyetin devri amacıyla devredenin, bu kişiden malın devralacak olana teslimini istenm devam et