Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tarik Nedir? Tarik Hakkında Kısaca Bilgi

Tarik Terimi Hakkında Bilgiler

TarikHukuk Terimi Olarak Tarik:
yol; yöntem

 

TârikHukuk Terimi Olarak Târik:
terkeden; bırakan

 

TarîkKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Tarîk:
Bir hadisi, Hz. Peygamberden itibaren bize kadar ulaştıran yol.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Zabıt: Bir hukuki durumu tespit eden yazılı kağıt. devam et

  box Kabil: kabul eden; kabul edici; olan; olabilir devam et

  box Manda: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmi devam et

  box İktiza: Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verile devam et

  box Zabıt Defteri: Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter. devam et

  box Savcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. devam et

  box Dilekçe: Bir isteği üst makama ulaştıran yazı, devam et

  box Veraset: Mirasta hak sahibi olma devam et