Eğitim Sitesi

Tarif Nedir? Tarif Hakkında Kısaca Bilgi

Tarif Terimi Hakkında Bilgiler

TarifYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Tarif:
Yazı öğrenenlere, hocaları tarafından meşk etmeleri için verilen örnek.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Siyakat: Bir yazı çeşididir. Irak'ta Abbasiler zamanında icat edilmiş, Selçuklular zamanında Anadolu'ya girmiştir. Resmi ve özellikle mali işlerde kullanıl devam et

  box Şikâf: Boya ile yaldızın birlikte kullanılması suretiyle yapılan süsleme. Halkârın hafif renklendirilmiş şekli. Yazma kitaplarda, sayfa kenarlarında bu tür s devam et

  box Kebikeç: Eskiden yazma kitaplara yazılan bir tılsım sözü. Bu tılsım, kitaplara güve ve böceğin dokunmaması için yazılırdı. devam et

  box Kıvrıkdal: Süsleme motifi. devam et

  box Hoş-Nüvis: İranlıların «hattat» karşılığı olarak kullandıkları terim. devam et

  box Kitre: Kesira da denilir. Bir çeşit ahar yapımında kullanılır. Anadolu'da yetişen geven dikeni denilen nebatın sapı çizilerek oradan akıtılan sıvının sertleş devam et

  box Japon Kâğıdı: Japonya'da su kenarında yetişen saza benzer bir bitkinin lifleri ayrılarak, elle yapılan, krem renkli, parlak, çok sağlam ve pahalı bir tür kâğıt. Öze devam et

  box Ecza-i Şerife: Kur'an, sureler, en'amlar, evrad gibi varak hâlinde yazma cüzlere verilen ad. Amme, Tebareke, Kad-seme, Vez-zariyat surelerine de ecza-i şerife denil devam et