Eğitim Sitesi

Tarh Nedir? Tarh Hakkında Kısaca Bilgi

Tarh Terimi Hakkında Bilgiler

TarhHukuk Terimi Olarak Tarh:
Çıkarma, ıtrah etme, bir sayıdan diğerini çıkarma, vergi koyma, kişinin kazancından vergi payı çıkarma, belirleme. Çoğulu tarhiyyâtdır; vergi koyma işlemleri.

 

TarhEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Tarh:
Verginin tarh, vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari işlemdir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Meçzum: anlaşılan devam et

  box Müttefik-un-aleyh: üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış devam et

  box Âciz: Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf devam et

  box Netice-i talep: İddia olunan şey. devam et

  box Bilirkişi: Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. devam et

  box Tenzil: indirtme; azaltma devam et

  box Feshi Bildirme: Sözleşmelerde, taraflardan birinin sözleşme hükümlerine devam etmeyeceği yolundaki iradesini karşı tarafa bildirmesi. devam et

  box Teşrik: Yaptığı bir işe ortak almak. devam et