Eğitim Sitesi

Tardiye Nedir? Tardiye Hakkında Kısaca Bilgi

Tardiye Terimi Hakkında Bilgiler

TardiyeEdebiyat Terimi Olarak Tardiye:
Muhammesin, beşinci satırı öbürleriyle kafiyeli olmayan türü.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Tevhit: Divan şiirinde Allah'ın varlığını ve birliğini işleyen kaside türü. devam et

  box Koşuk: 1. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatındaki aşk, doğa temalarını işleyen şiir türü. 2. Eski Türklerin “sığır” adını verdikleri adını verd devam et

  box Dibâce: Çoklukla mensur, bazen de mazmun eserlerin başında yer alan ve eserin yazılış nedeni ile içeriğini açıklayan başlangıç kısmı. Önsöz, mukaddime, medhal devam et

  box Hece Vezni: Dizeler arasındaki hece sayısı eşitliğine dayanan ölçü. devam et

  box Hasaset: Sözcük anlamı cimrilik. Ahlaka aykırı sayılan sözcükleri edebi eserlerde kullanmaya denir. Ters anlamlısı "asalet"tir. devam et

  box Özyaşamsalöyküsel Roman: Konusu, yazarının yaşamı olan roman. devam et

  box Tuluat: 1- Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı; yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan tiyatro türü. devam et

  box Didaktik: Amacı bir şey öğretmek olan eser. devam et