Eğitim Sitesi

Tarafeyn Nedir? Tarafeyn Hakkında Kısaca Bilgi

Tarafeyn Terimi Hakkında Bilgiler

TarafeynHukuk Terimi Olarak Tarafeyn:
İki taraf.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müddeiumumiye: Cumhuriyet savcısı. devam et

  box Saldırmazlık Paktı: Saldırmazlık antlaşması ; Devletlerin birbirlerine saldırmamaları ilkesine dayanan antlaşma. devam et

  box Bilirkişi: Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. devam et

  box Mebaliğ: meblağlar; tutarlar; ganimetler; paralar devam et

  box Müzaheret: yardım; koruma devam et

  box Müdahalenin men'i: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılar devam et

  box Ahar: Başkası; üçüncü kişi; yabancı devam et

  box İsim Hakkı: Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı devam et