Eğitim Sitesi

Taraf Ehliyeti Nedir? Taraf Ehliyeti Hakkında Kısaca Bilgi

Taraf Ehliyeti Terimi Hakkında Bilgiler

Taraf EhliyetiHukuk Terimi Olarak Taraf Ehliyeti:
Hukuk davalarında davacı veya davalı olarak yer alabilme ehliyeti. Medeni haklardan yararlanan herkes kural olarak taraf ehliyetine de sahiptir. Ancak bunu ya bizzat kullanır ya da kanunî mümessili onun adına bu ehliyeti kullanılır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Kadîm: çok eski zaman; eski devam et

  box Nafaka yükümü: bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır. devam et

  box Taksim: Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi. devam et

  box Munsifane: insaflı ölçüde devam et

  box Abideler ve asar-ı atika: Anıt ve abideler devam et

  box İrae: Tayin etme; gösterme devam et

  box Tebliğ: Bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma. Çoğulu tebliğâtdır; duyurular, anlatmalar. devam et