Eğitim Sitesi

Taraf Ehliyeti Nedir? Taraf Ehliyeti Hakkında Kısaca Bilgi

Taraf Ehliyeti Terimi Hakkında Bilgiler

Taraf EhliyetiHukuk Terimi Olarak Taraf Ehliyeti:
Hukuk davalarında davacı veya davalı olarak yer alabilme ehliyeti. Medeni haklardan yararlanan herkes kural olarak taraf ehliyetine de sahiptir. Ancak bunu ya bizzat kullanır ya da kanunî mümessili onun adına bu ehliyeti kullanılır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Musaddık: Onaylayan, tasdik eden, imzalayan devam et

  box Kısa Karar: Duruşma sonrası verilen ve henüz gerekçesi yazılmayan karar. devam et

  box Sâlif-üz-zikr: zikri geçen; bildirilen devam et

  box Tahsis: Emrine verme; özgüleme. devam et

  box Sübût: sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama devam et

  box Rü'yet: davanın bakılmakta olması. devam et

  box Nidâ: çağırma; bağırma; ünlem devam et

  box Mal Beyanı: Mal bildirimi , Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması devam et