Oyun Siteleri
28 Ekim 2016 Cuma

Tapu Tahsis Belgesi Nedir? Tapu Tahsis Belgesi Hakkında Kısa Bilgi

Tapu Tahsis BelgesiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Tapu Tahsis Belgesi :
İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmemesi Hk.Kanunun 10. maddesinde göre; hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılara, yine aynı kanunun 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşlarınca bu yer hak sahibine tahsis edilen ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgiline verilen, hak sahibi olduğunu gösterir belge.

 

Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri :