Eğitim Sitesi

Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Hakkında Kısaca Bilgi

Tanzimat Fermanı Terimi Hakkında Bilgiler

Tanzimat FermanıTarih Terimi Olarak Tanzimat Fermanı:
Mustafa Reşit Paşa tarafından, 1839'da Topkapı Sarayı'nın Gülhane Köşkü önünde okunan ve Osmanlı siyasal, toplumsal ve ekonomik düzeninde toplu yenileştirmeler yapılacağını duyuran hatt-ı hümayun. Türkiye'de hukuk devleti düzenine geçiş sürecinin ilk önemli belgesi sayılır. Bu belge ile Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah, her şeyin üzerinde yasa gücü olduğunu kabul etmiştir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Urduca: Pakistanda konuşulan resmi dil. devam et

  box Tezkere: 1- Askerlik görevinin bittiğini bildiren resmi belge. 2- Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt. devam et

  box Antrepo: Gümrüklere gelmiş ticari eşyanın konduğu,korunduğu yer. devam et

  box Agora: Eski Yunan kentlerindeki alış-veriş (çarşı) yeridir. Genellikle bir evin yola bakan odasının açılarak,bir dükkan ya da atölye halinegetirimesi biçi devam et

  box Himaye (Koruma): 1- Bir devletin hukuksal varlığını korumak koşuluyla bir başka devletin denetimi altına girmesidir. 2- Koruma, koruyuculuk. devam et

  box Tümülüs: Bir yerleşim yerinin veya mezarın toprakla örtülmüş halidir. devam et

  box Azil: Görevden alma. devam et

  box Demir Çağı: İnsanlığın gelişim sürecinde araç, gereç, silah ve aletlerle avadanlıkların yapımında demirin kullanıldığı dönemdir. Ergime derecesinin yüksek olması, devam et