Eğitim Sitesi

Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Hakkında Kısaca Bilgi

Tanzimat Fermanı Terimi Hakkında Bilgiler

Tanzimat FermanıTarih Terimi Olarak Tanzimat Fermanı:
Mustafa Reşit Paşa tarafından, 1839'da Topkapı Sarayı'nın Gülhane Köşkü önünde okunan ve Osmanlı siyasal, toplumsal ve ekonomik düzeninde toplu yenileştirmeler yapılacağını duyuran hatt-ı hümayun. Türkiye'de hukuk devleti düzenine geçiş sürecinin ilk önemli belgesi sayılır. Bu belge ile Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah, her şeyin üzerinde yasa gücü olduğunu kabul etmiştir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Bağnaz: Bir düşünce ya da bir inanışa körü körüne (dü-şünmeden, yargılamadan. mantık yürütmeden) saplanan, ondan başkasını düşünmeyen ve bu düşünceden ödün ve devam et

  box Revak: Ön yüzü kemerlemeli, arkası kör duvarlı, üstü tonoz, kubbe ya da damla örtülü geçit. devam et

  box Garp: Batı devam et

  box Portal: 1- Ana kapı. 2- Kapı. devam et

  box Statükocu: Öteden beri sürüp gelen, varolan durumun değişmesini istemeyen kimse. devam et

  box Asil: Soylu. devam et

  box Hanekâh: Eskiden gezginlerin ve yoksul yolcuların barındıkları misafirhane. devam et

  box Şeyhülislam: Osmanlı İmparatorluğu'nda hükümette sadrazamdan sonra yer alan, fetva verme yetkisi taşıyan fıkıh uzmanı ve ilmiye sınıfının başı. devam et