Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tanımsız Terim Nedir? Tanımsız Terim Hakkında Kısaca Bilgi

Tanımsız Terim Terimi Hakkında Bilgiler

Tanımsız TerimMatematik-Geometri Terimi Olarak Tanımsız Terim:
Geometrinin bazı terimleri tanımlanmamıştır. Bu terimler kabullenmedir. Bunlara tanımsız terim denir. Örnek : Nokta, doğru, düzlem geometrinin tanımsız terimleri arasındadır.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Eğim: 1- Bir doğruda y koordinatındaki uzunluk değişiminin x koordinatındaki uzunluk değişimine oranı. 2- Analitik düzlemde bir doğrunun x ekseni ile yap devam et

  box Majör Yay: Merkez açının çemberi kestiği noktalar arasında kalan büyük çember yayı. devam et

  box Yüz: Üç boyutlu bir cismin düzlemsel yüzeylerinden her biri. devam et

  box Doğru: 1- İki yönde sınırsız olarak uzayan noktalar kümesidir. Yalnız boyu vardır. Eni ve yüksekliği yoktur. Başlangıcı ve bitiş noktası yoktur. 2- "Farkl devam et

  box İvme: Bir cismin zamana bağlı olarak hızının değişim oranı. devam et

  box Anket: Veri toplamada kullanılan ölçme aracı. devam et

  box Kare: Kenarları ve açıları eşit olan dörtgene denir. Bir açısının ölçüsü 90° olan eşkenar dörtgendir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Dört kenarının uzunlu devam et

  box Dairesel (Dönel) Permütasyon: n elemanlı bir kümenin elemanlarının, bir çemberin etrafında birbirine göre farklı dizilişlerinden her birine, dairesel permütasyon denir. devam et