Eğitim Sitesi

Tamamlayıcı renk Nedir? Tamamlayıcı renk Hakkında Kısaca Bilgi

Tamamlayıcı renk Terimi Hakkında Bilgiler

Tamamlayıcı renkFizik Terimi Olarak Tamamlayıcı renk:
Beyaz rengi oluşturacak renklerin karışımı.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Kütlenin korunumu: Kapalı bir sistem içinde toplam kütle kimyasal olaylar olsa dahi değişmez devam et

  box Belisizlik ilkesi: Bir cismin, ayni doğrultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpımları Planck sabitinden daima büyüktür. Dpx Dx >= h. Belirsizlik ilkesi enerj devam et

  box Frekans (f): 1- Ses, dalga vb. için birim zamandaki titreşim sayısı. 2- Devirli olaylarda birim zamandaki devir sayısı. devam et

  box Öteleme: Bir noktanın veya bir cismin, aynı yönde ve mesafede yer değiştirmesidir. devam et

  box Elektrik Alanı: Bir yükün çevresinde oluşan ve bu yükün alanındaki yüklü parçacıklara etki eden kuvvettir. Birimi V / m, Sembolü E devam et

  box Mutlak Sıfır: En düşük sıcaklık değeri; 0 K, -273!C, veya -459!F. devam et

  box Çekim: Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü. devam et

  box Elektrik Alanı(E): Yük birimi başına etkiyen kuvvettir. E = F / q devam et