Eğitim Sitesi

Tam Sayılı Kesir Nedir? Tam Sayılı Kesir Hakkında Kısaca Bilgi

Tam Sayılı Kesir Terimi Hakkında Bilgiler

Tam Sayılı KesirMatematik-Geometri Terimi Olarak Tam Sayılı Kesir:
Sıfır hariç bir tam sayı ve basit kesir ile birlikte yazılan kesir sayılarına tam sayılı kesir denir. Örnek : -3. 1/5, 5. 8/15

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Yönlü Doğru Parçası: 1- Bir ucu başlangıç, diğer ucu bitiş noktası olarak seçilen doğru parçasıdır. Uzunluğu, doğrultusu ve yönü olan doğru parçası. 2- Başlangıç ve bit devam et

  box İndirgenemez polinom: Sabit olmayan en az iki polinomun çarpımı olarak yazılamayan polinom. devam et

  box Kuvvet: 1- Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=2³ denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. 2- Bir P nokt devam et

  box Minör Yay: Merkez açının çemberi kestiği noktalar arasında kalan küçük çember yayı. devam et

  box İvme: Bir cismin zamana bağlı olarak hızının değişim oranı. devam et

  box Taban Vektörü: Analitik düzlemin her bir vektörünü, onların lineer bileşimi şeklinde yazabileceğimiz, lineer bağımsız vektörler. devam et

  box Açısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir. Açı ile iç bölgesini oluşturan noktalar kümesi. devam et

  box Çevre: 1-Bir çokgenin bütün kenar uzunluklarının toplamı. 2-Bir çokgen oluşturan doğru parçalarının uzunlukları toplamı o çokgenin çevresini verir. devam et