Yazılı Sınav Soruları
27 Ekim 2016 Perşembe

Tam Mükellef (Yükümlü) Nedir? Tam Mükellef (Yükümlü) Hakkında Kısa Bilgi

Tam Mükellef (Yükümlü)Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Tam Mükellef (Yükümlü) :
Gelir Vergisi Yasasında yer alan düzenleme gereği olarak aşağıda yazılı olan gerçek kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 1.Türkiye’de yerleşmiş olanlar 2.Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları.

 

Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri :