Eğitim Sitesi

Talimat Nedir? Talimat Hakkında Kısaca Bilgi

Talimat Terimi Hakkında Bilgiler

TalimatHukuk Terimi Olarak Talimat:
Bir yer Savcılığı veya mahkemesinin diğer yer savcılık veya mahkemesinden soruşturma veya dava için bir işlem yapması istemi.

 

TalimatBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Talimat:
1. Yönerge.

2. Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için kumandanlık, başkanlık veya daire başkanları tarafından verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklar.

 

  Benzer Beden Eğitimi ve Spor Terimleri:

  box Müdahalenin men'i: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılar devam et

  box Ber-vech-i bâlâ: yukarıda olduğu gibi devam et

  box Nokta-i nazar: görüş; bakış açısı devam et

  box Adlî Kaza: Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı devam et

  box Bigüna: herhangi bir devam et

  box Savcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. devam et

  box İfham: Anlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme devam et

  box Mültezem: gerekli görülen; kayırılan devam et