Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ta'likat (Talikat) Nedir? Ta'likat (Talikat) Hakkında Kısaca Bilgi

Ta'likat (Talikat) Terimi Hakkında Bilgiler

Ta'likat (Talikat)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Ta'likat (Talikat):
Bir kitabın içindekileri tashih veya açıklama maksadıyla sayfa kenarlarına yazılan yazılar. Yazma eserlerde bu tür yazılara sık rastlanır (derkenar). B azan da bu tür yazılar ayrı bir eşer meydana getirir. Bunlara da ta'likat denir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Cemâati Rum Nakkaşları: Şarktan XVI ncı asrı başında mahdut sayıda ressam ve müzehhip getirildikte bunların görüşler ve zevkleri Türk zevkine uymadığından ve Türk san'atkâriy devam et

  box Ruk'a: Yazılmış kâğıt, mektup Yazı yazılacak kâğıt, deri parçasına ruk'a denilir. Vesikalarda geçer. devam et

  box Şükufe: Mushaflarla yazma kitapların basma çiçek şeklinde yapılan süsleme. Bu süsleme altın üstüne üstübeçle yapılır. Şükûfe, Farsça çiçek demektir. devam et

  box Kalıp: 1- Hattatlar arasında cel'î yazıların müsveddelerine verilen ad. Kalıplar çeşitli şekillerde meydana getirilirdi. Bazı hattatlar sulu mürekkeple kaba devam et

  box Tefe: On tane altın varağa deste, on destesine tefe (veya defe) denir. devam et

  box Sıvama Yaldız: Her tarafı yekpare ve som olarak yaldızlanmış süsleme. devam et

  box Hazire: Etrafında duvar veya çit bulunan ağıl, mezarlık. devam et

  box Rozet: Gülçe ile ilgili bilgilere bakınız. devam et