Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ta'lik Hat (Talik Hat) Nedir? Ta'lik Hat (Talik Hat) Hakkında Kısaca Bilgi

Ta'lik Hat (Talik Hat) Terimi Hakkında Bilgiler

Ta'lik Hat (Talik Hat)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Ta'lik Hat (Talik Hat):
9. Hicrî asırda şarkta icat olunmuş bir yazı şeklidir. Türkler bunda da ileri giderek kolaylıkla ayrılabilen bir Türk ta'lîki üslûbunu tasarlamışlardır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Şeş Kalem: 1- Eski yazıda kullanılan altı yazı türü. Aklâm-ı sitte ile ilgili bilgilere de bakınız. 2- Bu altı yazı türünün altısını da çok güzel yazan sanatç devam et

  box Su Damgası: Filigran ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Sıvama Şemse: Zemini altınla kaplanmış olan kitap kâplarının üzerindeki şemse. devam et

  box Serbest Bulut: Kompozisyonlara serbest şekilde çizilerek yerleştirilirler. devam et

  box Nokta Bulut: Yağma şeklinde çizilirler. Nokta bulut denmesinin nedeni, desende motiflerin yer alacağı dalların çıkış noktasını teşkil ederler. devam et

  box Pençberg: Beş dilimli yaprak. Âyet aralarında görülen beş yapraklı tezhiplenmiş şekiller. devam et

  box Yaprak: 1- Varak. 2- Yaprağa benzer süsleme motifi. devam et

  box Nokta Demiri: Mücellit terimlerindendir. Noktalar üzerine vurulan demirin adıdır. Bununla ciltlerde nokta yapılır. devam et