Eğitim Sitesi

Talakı Selase Nedir? Talakı Selase Hakkında Kısaca Bilgi

Talakı Selase Terimi Hakkında Bilgiler

Talakı SelaseTarih Terimi Olarak Talakı Selase:
Mecelle'ye (Osmanlı Medeni Kanunu) göre, kocanın ayrı ayrı üç kez ya da üst üste üç kez sözle karısını boşadığını bildirmesiyle gerçekleşen boşanma.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Hicri Takvim: Başlangıcı Hicret olan ve Müslümanlar'ın kullandığı takvimdir. En yaygın olarak kullanılanı, İlkçağ Mezopotamya uygarlıklarının kullandığı 354 gün devam et

  box Büyük Divan: Büyük Selçuklu Devleti'nde sultanlara danışmanlık yapan kuruldur. devam et

  box Endaze: Eskiden kullanılan, altmışbeş cm. boyunda bir uzunluk ölçüsü birimi. devam et

  box Darbe: Bir ülkede siyasal iktidarın tümünü (yasama, yürütme, yargı güçlerini) zorla, gerekirse silah kullanarak ele geçirmektir. Böyle bir eylemden sonra gen devam et

  box Yahudi: Hz. Musa'nın dinine bağlı olan, Musevi. devam et

  box Eşkâl: Dıştan görünüş. devam et

  box Boy: Ortak bir sosyal düzen içinde bir arada yaşayan, aynı soydan gelen insanların meydana getirdiği topluluk. devam et

  box Beytullah: Kâbe. (Allah'ın evi) devam et