Eğitim Sitesi

Takyidat Nedir? Takyidat Hakkında Kısaca Bilgi

Takyidat Terimi Hakkında Bilgiler

TakyidatHukuk Terimi Olarak Takyidat:
Sınırlama, kısıtlama.

 

TakyidatEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Takyidat:
Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren tapudan alınan bilgi veya belgedir. Mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde sınırlar ve gayrimenkul üzerinde 3. kişiler lehine kurulmuş haklar sağlar. Takyidat Osmanlıcadan dilimize girmiş bir kelimedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İstiktap: Tarafı sorguya çeken yargıcın yeteri kadar ikna olmaması durumunda,senedi imza ettiği iddia olunan tarafa yazı yazdırması,imza attırması; yargıç, isti devam et

  box Vasiyet: Kişinin sağlığında tek taraflı irade açıklaması ile yaptığı ölüme bağlı tasarruf. devam et

  box Tapu: Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge. devam et

  box Arzuhal: Dilekçe , istidal. devam et

  box Keyfiyet: iş; durum; mesele devam et

  box Şerait: Şartlar; koşullar devam et

  box Vefa hakkı: Hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade beyanı ile isteme yetkisi vere devam et

  box İfşa: açıklamak, açıka vurmak devam et