Eğitim Sitesi

Takrir Nedir? Takrir Hakkında Kısaca Bilgi

Takrir Terimi Hakkında Bilgiler

Takrirİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Takrir:
Yerleştirme, yerleştirilme.

 

TakrîrHukuk Terimi Olarak Takrîr:
önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme

 

TakrirTarih Terimi Olarak Takrir:
Önerge. Bir işi resmen ve yazlı olarak ilgili makama bildirme.

 

TakrirEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Takrir:
Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda "okudum" yazarak imzalamasına takrir denir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Müteakib: Sonra, arkadan, ardı sıra. devam et

  box Müştereken: Birlikte, ortaklaşa. devam et

  box Zaviye: Küçük tekke. devam et

  box Padişah: Osmanlı Devleti'nde devlet başkanının adı (Sultan, Hakan). devam et

  box Meclis-i Mebusan (Mebusan Meclisi): Osmanlı Devleti'nde Meclis. devam et

  box Muharebe: Savaş. Siyasî ilişkileri keserek, birbirleri ile savaşa giren devletlerin askeri güçlerinin cephelerde çarpışması. devam et

  box Şive: Söyleyiş özelliği. Konuşma tarzı. devam et

  box Sınai: Sanayi ile ilgili. devam et