Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Takipsizlik Kararı Nedir? Takipsizlik Kararı Hakkında Kısaca Bilgi

Takipsizlik Kararı Terimi Hakkında Bilgiler

Takipsizlik KararıHukuk Terimi Olarak Takipsizlik Kararı:
Herhangi bir suçtan ötürü sanık durumunda olan bir kimse için kovuşturmadan vazgeçme kararı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım. devam et

  box Gıyabi Hüküm: Kendi yokken arkasından verilen hüküm. devam et

  box Hadd-i Maruf: Makbul olan had, Emredilen, müsaade edilen hudud devam et

  box Zaruret: Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı. devam et

  box Müşâ': ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal devam et

  box Kamu Hukuku: Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et