Eğitim Sitesi

Takaddüm Nedir? Takaddüm Hakkında Kısaca Bilgi

Takaddüm Terimi Hakkında Bilgiler

TakaddümHukuk Terimi Olarak Takaddüm:
önce gelme; önde gelme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İvaz: Karşılık; bedel; eder; karşı bedel; mukabil eda; fiyat devam et

  box Müşârün-ileyh: adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse devam et

  box Bâ-husus: hele; özellikle; üstelik devam et

  box Kamu tüzel kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle devam et

  box İnd-el-hâce: Lâzım olduğu; gerektiği zaman devam et

  box İstihkak davası: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava devam et

  box Fevk: Üst,üst dereceli, astın üstünde yer alan devam et

  box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et