Eğitim Sitesi

Tahvil Nedir? Tahvil Hakkında Kısaca Bilgi

Tahvil Terimi Hakkında Bilgiler

TahvilHukuk Terimi Olarak Tahvil:
değiştirme; değiştirilme; borç senedi

 

TahvilEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Tahvil:
1-Devletin ya da özel kuruluşların borç para bulmak amacıyla çıkardığı borçlanma senetleri. Tahviller, uzun vadeli bir borçlanma ve finansman aracıdır. İhraç vadesi 1 yıldan uzun menkul kıymetlerdir.
2-Borsa'da gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan borç ve alacakların karşılıklı olarak tasfiye edilmesidir.

 

Tahvilİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tahvil:
Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde bellirli oranlarda faiz getiren yazılı senet. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cibâyet: alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili devam et

  box Alil: Hasta, sakat devam et

  box İhtirazi Kayıt: Muayyen hakları kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu hususta vaki beyanıdır. devam et

  box Teferruat: ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık isteğine göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan ya devam et

  box Kaim: başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen devam et

  box Muhdesat: sonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni şeyler devam et

  box Tahrip: harabetme; yıkma; kırma; bozma devam et

  box Zikretmek: anmak; anılmak; bildirmek; belirtmek devam et