Eğitim Sitesi

Tahtani fevkani Nedir? Tahtani fevkani Hakkında Kısaca Bilgi

Tahtani fevkani Terimi Hakkında Bilgiler

Tahtani fevkaniHukuk Terimi Olarak Tahtani fevkani:
altlı üstlü

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İstihbarat: Çeşitli kaynak ve araçlardan elde edilen haberlerin sınıflandırılması, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuç. devam et

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Taharri: Arama, araştırma. devam et

  box Tapu: Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge. devam et

  box Şerh: Şahsi hakları, temlik (devir) sınırlamalarını ve geçici tescilleri tapu kütüğünde belirten yazıların (kayıtların) genel adı. devam et

  box Yemin: Tanıkların veya tarafların doğru söylediğine ilişkin bağlayıcı metni tekrarlamaları. devam et

  box Takarrür etmek: kararlaşmak; kararlaştırmak; istikrar kazanan kararlar devam et

  box İnfaz Memuru: Yargıca suçu sabit olan kişilerin yakalanarak haklarında verilmiş olan kararın yerine getirilmesini sağlayan güvenlik memuru. devam et