Eğitim Sitesi

Taht Nedir? Taht Hakkında Kısaca Bilgi

Taht Terimi Hakkında Bilgiler

TahtHukuk Terimi Olarak Taht:
alt; aşağı

 

TahtTarih Terimi Olarak Taht:
Padişahların törenlerde üzerine oturdukları büyük, süslü koltuk.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hakikiye: hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten devam et

  box Norm: Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum, düzgü. devam et

  box Cevaz-ı İstihdam Kararı: Görülen idari lüzum ve zarurete binaen azledilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılan memurun yeniden memuriyete alınabilmesi için azleden dairece v devam et

  box Sarahat: açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık devam et

  box Gerekçeli Karar: 1- Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi. 2- Duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerektirici sebe devam et

  box İhtiyati Haciz: Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacak devam et

  box Mübâyenet: birbirine zıt olan şeyler, kaideler, iddialar, hükümler arasındaki görünüş devam et

  box Has: sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme devam et