Eğitim Sitesi

Tahrirat Nedir? Tahrirat Hakkında Kısaca Bilgi

Tahrirat Terimi Hakkında Bilgiler

TahriratHukuk Terimi Olarak Tahrirat:
Resmi bir dairece yazılan yazılar ve mektuplar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mübâdele: bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi; değiştirme; değiş-tokuş; değişim devam et

  box Norm: Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum, düzgü. devam et

  box Fek: kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme devam et

  box Kefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü alt devam et

  box Hini hacet: gerektiğinde devam et

  box Cerh ü iptal: çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme devam et

  box Gabin: Aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hi devam et

  box Hasılat: Gelir. devam et