Eğitim Sitesi

Tahlif Nedir? Tahlif Hakkında Kısaca Bilgi

Tahlif Terimi Hakkında Bilgiler

TahlifHukuk Terimi Olarak Tahlif:
yemin

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Taalluk: ilişiği olma; asılma; ilgi devam et

  box Tahrirat: Resmi bir dairece yazılan yazılar ve mektuplar. devam et

  box Mütenasip: uygun; denk devam et

  box Zilyetliğin Havalesi: Devir olunacak malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde, mülkiyetin devri amacıyla devredenin, bu kişiden malın devralacak olana teslimini istenm devam et

  box Sorgu Hakimi: Sanıkları sorguya çeken yargıç , sorgu yargıcı , müstantik devam et

  box Navlun: deniz yoluyla yapılan taşıma karşılığında ödenen ücret devam et

  box Pedersahi: Ataerkil devam et

  box İ'lâmât: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge devam et