Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tahiyyat Nedir? Tahiyyat Hakkında Kısaca Bilgi

Tahiyyat Terimi Hakkında Bilgiler

TahiyyatDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Tahiyyat:
Namazların son oturuşunda okunan dua.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Entrika: Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere. devam et

  box Materyal: Gereç. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge. devam et

  box Hayber Savaşı: 628 tarihinde yahudilerle yapılan savaş. devam et

  box Ravi: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'in söz ve fiillerini rivayet eden her kişiye ravi denir. devam et

  box Fetva: 1. Şer'î hükümlerde müçtehidin belirttiği görüş. Herhangi bir işin dîne (İslâmiyet'e) uygun olup olmadığına dâir müftî tarafından verilen cevap. 2. devam et

  box Abdest: 1- Namaz ve diğer bâzı ibâdetlerin yerine getirilebilmesi için yapılması lâzım gelen yüzü, dirseklerle berâber kolları yıkamak, başın dörtte birini me devam et

  box Tespih (Tesbih): Tespih Namaz sonundaki tesbihatı söylemek için yapılmış alet. devam et

  box Adâlet-i İctimâiyye: Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi. devam et