Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Taharriyat Nedir? Taharriyat Hakkında Kısaca Bilgi

Taharriyat Terimi Hakkında Bilgiler

TaharriyatHukuk Terimi Olarak Taharriyat:
Araştırmalar, Aramalar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kamu Kurumu: Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi devam et

  box Cins tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte te devam et

  box Sorgu Hakimi: Sanıkları sorguya çeken yargıç , sorgu yargıcı , müstantik devam et

  box Talil: Sebep gösterme; illetlendirme, bir şeyi bir illete bağlama. devam et

  box Sây: emek; çalışma devam et

  box Mahkum: Mahkûm, hüküm giymiş, hükümlü. Mahkûmiyet kararı kesinleşen sanık. devam et

  box Geçici tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil. devam et

  box Takrîr: önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme devam et