Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tağyir Nedir? Tağyir Hakkında Kısaca Bilgi

Tağyir Terimi Hakkında Bilgiler

TağyirHukuk Terimi Olarak Tağyir:
Başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İnkisâm: Taksim olma; parçalanma; bölünme; ayrılma devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box Şahsı âhar (âher): Başkası; üçüncü kişi devam et

  box Adalet Sarayı: Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı. devam et

  box Dermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak devam et

  box Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına. devam et

  box Tahdîdât: sınırlamalar; kısıntılar devam et

  box İbra: Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi devam et