Eğitim Sitesi

Tadil Nedir? Tadil Hakkında Kısaca Bilgi

Tadil Terimi Hakkında Bilgiler

TadilHukuk Terimi Olarak Tadil:
değiştirme; değişiklik

 

TadilBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Tadil:
Değiştirme; değişiklik.

 

TadilKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Tadil:
Bir hadis ravisinin naklettiği hadislerin geçerli kabul edilebilmesi için o ravinin, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin buyruklarına uygun davrandığının, şahsiyetini zedeleyici söz ve davranışlardan uzak durduğunun, naklettiği hadisleri olduğu gibi aktarıp birbirine karıştırmadığının belirlenmesi, ortaya konması.

 

TadilEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tadil:
Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın sonradan vuku bulan olaylar ile anlam ve önemini yitirmiş veya kapsamında farklılık olması halinde malik veya hak sahibinin talebi ile sicildeki kaydın gerçeği yansıtır hale getirilmesidir. Değişiklik, düzeltmeden (tashihten) farklıdır. Değişiklik işlemine en güzel örnek cins değişikliğidir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Ba'de'l-mevt: Ölümden sonra; öldükten sonra. devam et

  box Kan Akçesi: Birini yaralayandan alınıp yaralanana veya öldürenden alınıp ölenin mirasçılarına verilen para. devam et

  box Vekil: Vekalet sözleşmesi gereği, müvekkil tarafından ve onun adına işlem yapmakla yetkilendirilen kişi. devam et

  box Mülki: ülke ile ilgili; ülke yönetimine ilişkin devam et

  box Sebketmek: vaki olmak; yapılmak; olmak; ileri geçmek devam et

  box Yaylak: Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları için ta devam et

  box Şahâdet: Tanıklık devam et

  box Mütemadiyen: Devamli olarak devam et