Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Taahhüdü İhlal Nedir? Taahhüdü İhlal Hakkında Kısaca Bilgi

Taahhüdü İhlal Terimi Hakkında Bilgiler

Taahhüdü İhlalHukuk Terimi Olarak Taahhüdü İhlal:
Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Liyakat: Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim devam et

  box İvedi: Acele devam et

  box Yasama Dokunulmazlığı: Yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet. devam et

  box Kamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) devam et

  box Misillû: benzer; örnek gibi devam et

  box İhraz: Benimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme devam et

  box Muaddün-li-l-istiglâl: kiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık eşya devam et

  box Katılan (Müdahil): Davada taraf olan ve yasanın dava taraflarına verdiği hakları kullanan kişi. devam et