Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Suspansiyon Nedir? Suspansiyon Hakkında Kısaca Bilgi

Suspansiyon Terimi Hakkında Bilgiler

SuspansiyonKimya Terimi Olarak Suspansiyon:
Herhangi bir sıvı içinde katı maddenin çözünmeden asılı olarak kalması.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Serbest radikal: Yüksek etkinlikte, eşleşmemiş elektron içeren molekül parçacığı. devam et

  box Derişik: Birim çözelti hacminde çözünme oranı çok olan madde için kullanılan niteleme. devam et

  box Soygaz: Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz elementler. Periyodik tablodaki 8A grubu elementleri.İnert veya asal gaz olarakta bilinirler. devam et

  box Benzil Grubu: C6H5CH2 - formülüyle gösterilen grup. devam et

  box Kademeli Reaksiyon: Birden fazla reaksiyon basamağına sahip reaksiyonlar serisi. devam et

  box Molar Isı Kapasitesi: Mol başına ısı kapasitesi (J/°C). devam et

  box Faraday sabiti: Bir mol elektronun elektrik yükü. devam et

  box Derişik Çözelti: Başka bir çözeltiye göre çözüneni çok olan çözelti. devam et