Eğitim Sitesi

Sübut Nedir? Sübut Hakkında Kısaca Bilgi

Sübut Terimi Hakkında Bilgiler

SübutHukuk Terimi Olarak Sübut:
Suçun delillendirilmesi, ispat hali.

 

SübûtHukuk Terimi Olarak Sübût:
sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sened-i hâkanî: tapu senedi devam et

  box Sübût: sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama devam et

  box Argüman: Delil, Kanıt, Dayanak, Tez, Sav devam et

  box Teminat akçesi: bir sözleşmenin kurulması için taraflardan birinin diğerine vermek yükümlülüğünde bulunduğu para devam et

  box Rakabe: devri ve devir alınması olanaklı bulunan şeyin kendisi; örneğin tarla,köle gibi; mala(şeye) hakim olabilme kudreti; ç devam et

  box Müstaceliyet: ivedilik; acil olma hali devam et

  box Defter-i hakanî: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter devam et

  box İstihkak: Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma devam et