Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Stok Nedir? Stok Hakkında Kısaca Bilgi

Stok Terimi Hakkında Bilgiler

StokEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Stok:
Bir şirketin varlıkları üzerindeki mülkiyet payı.

 

StokZiraat (Tarım) Terimi Olarak Stok:
Gelecek bir zamanda tüketilmek için biriktirilmiş mal.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Teminat Mektubu: Bankaların, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi gibi kon devam et

  box Antitröst Yasa: Bir piyasada görülen tekelci güçleri önlemeyi amaçlayan politika ya da yasa. devam et

  box Dar Yükümlü: Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir. devam et

  box Eximbank: ABD İhracat-İthalat Bankası (Export-Import Bank). Amerikan hükümetinin başlıca uluslararası finans kuruluşlarından biridir. 12 şubat 1934'te ``Washing devam et

  box Temerrüt Alış Satışı: Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin Borsa'da yapılmasına gerek gördükleri menkul kıymet satım işlemlerinin yapıldığı pazardır. devam et

  box Bunalım: Genel ekonomik faaliyette yoğunluk ve/veya süre açısından görülen çok büyük gerileme. devam et

  box Açık Piyasa İşlemleri: (APİ) (Open Market Operations) Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, ha devam et

  box Daralma: Genel ekonomik faaliyette uzunca bir süre devam eden önemli gerileme. devam et