Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Stok Nedir? Stok Hakkında Kısaca Bilgi

Stok Terimi Hakkında Bilgiler

StokEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Stok:
Bir şirketin varlıkları üzerindeki mülkiyet payı.

 

StokZiraat (Tarım) Terimi Olarak Stok:
Gelecek bir zamanda tüketilmek için biriktirilmiş mal.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Ortalama Teminat: Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının basit ortalamasıdır. devam et

  box Kamuyu Aydınlatma: Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini t devam et

  box Varlık: Bir işletmenin elindeki genellikle para ile ölçülen değerler. devam et

  box İşlem Tarihi: Bir hesaptan bir alacaklandırma veya borçlandırma gibi bir işlemin gerçekleştiği tarih. devam et

  box Borçları Ödeyememezlik Riski: (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade) Borcun geri ödenmeme riskini ifade etmekted devam et

  box Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG): TÜFE'den bazı alt kalemlerin çıkarılması yoluyla ulaşılan endekslerdir. Para politikası çerçevesinde uygulanan politikaların etkinliğini ölçebilmek iç devam et

  box Hedging: Gelecekteki fiyat değişikliklerinden korunmak için yapılan işlemler. devam et

  box Tedavül: Sirkülasyon, para dolaşımı, satış miktarı. Bir paranın tedavüldeki oranı yüzde 50'yi aşarsa daha büyük bir para basıp piyasaya sürmek gerekir. devam et