Eğitim Sitesi

Stok Nedir? Stok Hakkında Kısaca Bilgi

Stok Terimi Hakkında Bilgiler

StokEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Stok:
Bir şirketin varlıkları üzerindeki mülkiyet payı.

 

StokZiraat (Tarım) Terimi Olarak Stok:
Gelecek bir zamanda tüketilmek için biriktirilmiş mal.

 

  Benzer Ziraat (Tarım) Terimleri:

  box Kâr Zarar Tablosu: Bakınız : Gelir tablosu devam et

  box Yabancı Yatırım Fonu: Yurt içinde kurulan yatırım fonlarına benzer özellikleri taşıdığı Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen, yurtdışında kurulmuş yatırım fonlarıdır. devam et

  box Net Aktif Değer: Bir şirketin varlıklarının piyasa değerinden borçlarının piyasa değeri çıkarılarak bulunan değeri. Özellikle holding şirketlerine yatırım yapmak için devam et

  box Gecikme Ücreti: Herhangi bir borcun geç geri ödenmesine tahakkuk ettirilen ücret. devam et

  box Adi Hisse Senedi: Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahiplerine eşit haklar sağlayan hisse senedidir. Bir şirketin mülkiyetindeki payı gösteren b devam et

  box Dealer: Finansal piyasalarda kendi ya da başkası adına alım satım yapan kişi ve kurumlara verilen isimdir. devam et

  box FED (Federal Reserve Bank): ABD Merkez Bankası. Ülkenin parasal istikrarını korumak amacıyla 23 aralık 1913 yılında Kongre'nin çıkardığı bir yasayla kurulmuştur. Uzun yıllar, öze devam et

  box Piyasa: 1- Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım satım konusu olan malın fiyatını belirleyerek işlem yaptıkları yer. 2- Satıcıların ve alıcıların ay devam et