Eğitim Sitesi

Standart hidrojen elektrot (SHE) Nedir? Standart hidrojen elektrot (SHE) Hakkında Kısaca Bilgi

Standart hidrojen elektrot (SHE) Terimi Hakkında Bilgiler

Standart hidrojen elektrot (SHE)Kimya Terimi Olarak Standart hidrojen elektrot (SHE):
Standart hâldeki hidrojen elektrot (hidrojen iyonu derişimi 1 mol L¯¹ ve hidrojen gazı basıncı 1 atm). E° = 0 olarak tanımlanır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Polimerizasyon: Monomer moleküllerden polimerlerin oluşturulması. devam et

  box Ayrılan Grup: Nükleofilik yer değiştirme tepkimelerinde substrattan bir çift elektronuyla ayrılan sübstitüent. devam et

  box Isı (Q): 1- Bir maddenin moleküllerinin kinetik enerjileri toplamına ısı denir. Isı aynı zamanda bir enerji türüdür ve skaler büyüklüktür. 2- Sıcaklık farkı devam et

  box Termit reaksiyon: Bir metal oksitin alüminyumla indirgenmesi. devam et

  box Organik bileşik: Karbon ve hidrojen ya da karbon, hidrojen ve az sayıda oksijen, azot, kükürt gibi diğer elementleri içeren bileşik. devam et

  box Polialkoller: Bileşik iskeletinin değişik yerlerinde farklı C atomları üzerinde olmak şartı ile birden fazla -OH içeren bileşiklerdir. devam et

  box Belirleyici Madde: Kimyasal reaksiyonda artan madde karşısında tamamen tükenen madde. devam et

  box Kalitatif (nitel): Bir maddenin, sistemin veya prosesin özelliklerinin sayısal olmayan tanımı. devam et