Eğitim Sitesi

Standart Sapma Nedir? Standart Sapma Hakkında Kısaca Bilgi

Standart Sapma Terimi Hakkında Bilgiler

Standart SapmaMatematik-Geometri Terimi Olarak Standart Sapma:
Verilerin aritmetik ortalamadan ne kadar saptıklarını gösteren bir merkezî yayılma ölçüsü.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Maksimum Değer: Sürekli bir fonksiyonun bir aralıkta almış olduğu en büyük değer. devam et

  box Uzay: 1- Uzunluğu, genişliği ve yüksekliği, düz sınırsız genişletilebilen geometrik terim. 2- Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza. devam et

  box Denklik Sınıfı: Bir denklik bağıntısına göre birbirine denk olan elemanların kümesi. devam et

  box Asimptot: 1- Düzlemsel bir eğriye sonsuzda teğet olacak biçimde çizilebilen doğru veya eğri. 2- Hiperbolü sonsuzda kesen köşegen. devam et

  box Kapsama: Bir kümenin başka bir kümeyi içine almasıdır. devam et

  box Mililitre: Litrenin 1/1000 ine mililitre denir."ml" biçiminde yazılır. devam et

  box Kartezyen Koordinat Sistemi: Düzlemde, birbirine dik iki doğrunun 0 noktasında kesişerek oluşturduğu sistem. devam et

  box Üçgen: 1- A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir. 2- A, B, devam et