Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Spekülatif Nedir? Spekülatif Hakkında Kısaca Bilgi

Spekülatif Terimi Hakkında Bilgiler

SpekülatifFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Spekülatif:
Deneye dayanmayan. Kuramsal olarak düşünülen.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Bilme: Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. devam et

  box Tüketim Malı: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğrudan kullandıkları mallardır. Kısa sürede kullanıp yok ettiğimiz mallar dayanıksız tüketim malı, uzun sü devam et

  box Antropoloji (insanbilim): Evrim sürecinde, insanın değişen biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, ırklara ayrılıp ayrılmayacağını, ilkel toplulukları ve bunların kültürler devam et

  box Epistemoloji (Bilgi Kuramı): 1- İnsan bilgisinin temel yapısını, özelliklerini, kaynağını ve sınırlarını inceleyen felsefe disiplinidir. 2- Bilginin ne olduğunu, bilginin kayn devam et

  box Panteizm: 1-Evren ve tanrıyı bir ve aynı gören anlayış.Evren=Tanrı. 2-Tanrı'nın dünyaya aşkın değil de, içkin olduğunu öne süren Tanrı anlayışı ya da görüşü. devam et

  box Ruhçu görüş (spiritüalizm): Tinselcilik. Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu ve maddi olanın yalnızca ruhsal gerçekliğin bir görünüşü olduğunu ya da salt bir tasarım olduğunu i devam et

  box Gösterge: Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. devam et

  box Sezgi: Hiçbir araç gerektirmeden doğrudan doğruya bilgi elde etme yetisi. devam et