Eğitim Sitesi

Spekülatif Nedir? Spekülatif Hakkında Kısaca Bilgi

Spekülatif Terimi Hakkında Bilgiler

SpekülatifFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Spekülatif:
Deneye dayanmayan. Kuramsal olarak düşünülen.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Tasarruf: Gelirin tüketime harcanmayıp yeniden üretim için kullanılan kısmı. devam et

  box Akıl: Düşünme, anlama ve kavrama gücü. devam et

  box Formel Bilim: İnsan zihninin ürettiği soyut kavramları değerlendiren bilim. Matematik, mantık gibi bilimler. devam et

  box Kuram: Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar bütünü. devam et

  box Ceza: Bir davranıştan sonra verildiğinde o davranışı bastıran, hoş olmayan/itici uyarıcı. devam et

  box Genel Uyarılmışlık Hâli: Hipotalamusun sempatik sinir sistemini etkilemesi sonucunda oluşan ve "savaş veya kaç" tepkisini hazırlayan bedensel etkinlikler bütünü. devam et

  box Paradigma: 1. Birbiriyle yarışan farklı bilimsel yöntem, varsayım, yaklaşım ya da kuramları içeren çerçeve. 2. Genel olarak, ideal bir durum ya da örnek, bir devam et

  box Hipotez (denence): 1- Belli bilgilere imkân sağlamak, bağlantıları anlaşılır kılmak, olayları açıklamak üzere geçici olarak konmuş bilimsel öneri. 2- Araştırmanın b devam et