Eğitim Sitesi

Sözcük Türü Nedir? Sözcük Türü Hakkında Kısaca Bilgi

Sözcük Türü Terimi Hakkında Bilgiler

Sözcük TürüTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Sözcük Türü:
Sözcüklerin cümledeki görevlerine göre ayrıldığı sekiz türden herhangi biri. (ad, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem)

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Ünsüz: 1. Ağız kanalında ve diğer ses organlarında bir engelleme, daralma veya kapanmayla ve bir ünlü yardımıyla çıkarılan ses (b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, devam et

  box Dilin İşlevleri: Dilin gönderici tarafından amaçlanan görevleri. devam et

  box Takısız Ad Tamlaması: Bir varlığın kaynağını, ham maddesini bildiren, tamlayanı ve tamlananı ek almayan tamlama. devam et

  box Üçüncü Tekil Kişi: Kendisinden sözü edilen kişi. "o" kişisi. devam et

  box Yorum: Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme. devam et

  box Sert Ünsüz: "f, s, t, k, ç, ş, h, p" ünsüzleri. devam et

  box Kelime: 1. Tek başına anlamı olan ya da cümle kuruluşlarında anlamın tamamlanmasına yardım eden ses veya ses topluluğuna sözcük (kelime) denir. 2. Bir vey devam et

  box Ad (İsim): 1. Canlı ve Cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime türü: Ayşe, ağaç, toplum vb. Adlar özel ad, tür adı, somut ad, soyut a devam et