Eğitim Sitesi

Söz Öbeği Nedir? Söz Öbeği Hakkında Kısaca Bilgi

Söz Öbeği Terimi Hakkında Bilgiler

Söz ÖbeğiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Söz Öbeği:
Kelime grubu. En az iki sözcükle oluşan grup.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Tamlayan: Tamlamadaki birinci öge. devam et

  box Eylemlik: Tümleç alan ve ad gibi kullanılan eylemsi. devam et

  box Fiil Kökü: Oluş, kılış veya durum bildiren fiil soylu kelimenin yapı bakımından daha küçük ögelere bölünemeyen anlamlı kısmı: aç-, al-, es- vb. devam et

  box Hece ölçüsü: Dizelerdeki sözcüklerin hece sayısının belli bir düzene bağlı olarak eşitliği temeline dayanır. Şiirin bütün dizelerindeki hece sayısının eşit olması devam et

  box Gelecek Zaman Kipi: Fiilin anlattığı işin şimdiki zamandan sonraki bir zamana ait olduğunu gösteren kip. Türkçede bir oluş ve kılışın gelecekte kesin olarak gerçekleşeceğ devam et

  box İlgeç: Edat. devam et

  box İyelik Eki: Adları veya ad görevinde kullanılan sözcükleri kişi kavramına bağlayan ek. devam et

  box Soru Zarfı: Fiillerin yer, yön, zaman, neden, nitelik ve derecelerini soru yoluyla açıklayan ve soru zamirlerinden yararlanılarak kurulan zarf: Nereye? Nerede? Ha devam et