Eğitim Sitesi

Soy Nedir? Soy Hakkında Kısaca Bilgi

Soy Terimi Hakkında Bilgiler

SoyTarih Terimi Olarak Soy:
Kan bağı ile birbirine bağlı bulunanların tümü.

 

SoyBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Soy:
Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Doğmatizm: Din ya da otoritelerce, öne sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin ve eleştirmeksizin doğru sayan anlayıştır. Te devam et

  box Kıssa: Ders alınması gereken kısa hikâye. devam et

  box Meşveret: Danışma. devam et

  box Bedesten: Değerli eşya, kumaş, baharat ve mücevherlerin alınıp satıldığı kapalı çarşılardır.XIII. yüzyıl'da Selçuklular'la birlikte ortaya çıkmış ve Osmanlılarl devam et

  box Tasavvuf (Sufizm, Gizemcilik): Varlıkla insan arasında ilişki kurulabileceği temeline dayanan ve tarihsel gelişiminde çeşitli değişikliklere dönüşen dinsel inanıştır. Bir takım gizl devam et

  box Sinoloji: Çin dilini ve yazısını konu alan filoloji. devam et

  box Hestia: Eski Yunanistan'da ocağı ve aile erdemlerini simgeleyen tanrıçadır. Sembolü kutsal ateştir. devam et

  box Adaletname: Osmanlı Devleti'nde kanunların uygulanması ve tebaanın haksızlığa düşmemesi için zaman zaman çıkarılan buyruk. devam et