Eğitim Sitesi

Sosyal kurallar Nedir? Sosyal kurallar Hakkında Kısaca Bilgi

Sosyal kurallar Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal kurallarHukuk Terimi Olarak Sosyal kurallar:
sosyal ilişkileri düzenleyen din, ahlak, görgü ve hukuk kurallarıdır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Özel haklar: şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklard& devam et

  box Arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi devam et

  box Temayül: Tanınma, meziyetleriyle tanınır olma, üstün gelme, şöhrete erme. devam et

  box Murakıp: Denetçi devam et

  box Fevkani: üst devam et

  box Mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev devam et

  box Akamet: Neticesizlik, kısırlık, sonuç alınmama. devam et

  box Disiplin Cezaları: Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır. devam et