Eğitim Sitesi

Soğutma Etkisi Nedir? Soğutma Etkisi Hakkında Kısaca Bilgi

Soğutma Etkisi Terimi Hakkında Bilgiler

Soğutma EtkisiKimya Terimi Olarak Soğutma Etkisi:
Buharlaşma olan ortamda, ortalama kinetik enerjileri fazla olan moleküllerin sıvıdan, gaz fazına geçmelerinden dolayı ortamın kinetik enerjisinin azalması yani ortamın soğuması.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Nükleer Enerji: Atom çekirdeğindeki birleşme ve bölünme tepkimeleri sırasında çok yüksek enerji açığa çıkar. Bu enerjiye Nükleer enerji denir. devam et

  box Soygaz: Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz elementler. Periyodik tablodaki 8A grubu elementleri.İnert veya asal gaz olarakta bilinirler. devam et

  box Asit-Baz Çifti: Asit ile bundan proton kaybetmesi sonunda oluşan bazın oluşturduğu çift. devam et

  box Pauli Prensibi: 1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elek devam et

  box Ultraviyole: Elektromanyetik spektrumun, dalga boyu 180-480 nm arasında olan bölgesi. devam et

  box Gama Işıması: 1-Çeşitli radyoaktif ışımalar sonucu yüksek enerjili halde kalan bir çekirdeğin yaydığı ve nüfus etme gücü yüksek olan elektromanyetik ışıma. 2-Rad devam et

  box Brönsted asidi: Proton verici. Sulu çözeltilerinde H+ oluşturan asit. devam et

  box Termit reaksiyon: Bir metal oksitin alüminyumla indirgenmesi. devam et