Eğitim Sitesi

Soğurma Spektrumu Nedir? Soğurma Spektrumu Hakkında Kısaca Bilgi

Soğurma Spektrumu Terimi Hakkında Bilgiler

Soğurma SpektrumuFizik Terimi Olarak Soğurma Spektrumu:
Bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Yüklü: Pozitif veya negatif yüklü olma durumu. devam et

  box Ossiloskop: Gerilim ve akımın dalga şeklinde incelendiği aygıt. devam et

  box Temas kuvvetleri: İki cisim arasındaki fiziksel temas (değmenin) sonucunda ortay çıkan kuvvetlerdir. devam et

  box Göreliliğin genel teorisi: Yerçekimi konusunu içine alan görelilik teorisi. devam et

  box Ses altı (infrosonic) dalgalar: İşitilebilir mertebenin altındaki frekansta olan boyuna dalgalardır.örneğin deprem dalgaları devam et

  box Stroboskop: Dalgaların hız ve periyodunu ölçmeye yarayan aygıtı. devam et

  box Atom Numarası: Atomun çekirdeğindeki toplam proton şayisi veya atomun nötr durumundaki toplam elektron şayisi. Bu numarası atomun periyodik çizelgedeki yerini tanıml devam et

  box Sıvı: İçinde bulunduğu kabın şeklini alan bir hacme sahip cisim. Maddenin akışkan, bulunduğu kabın şeklini alan ve sıkıştırılamayan halidir. devam et