Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Soğuk Savaş Nedir? Soğuk Savaş Hakkında Kısaca Bilgi

Soğuk Savaş Terimi Hakkında Bilgiler

Soğuk Savaşİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Soğuk Savaş:
Sovyet Bloğu ülkeleri ile Batılı güçler arasında 1945'den 1990'a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginlik. Genel kabule göre soğuk savaş Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Berlin Duvarının yıkılması ile sona ermiştir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Takrir: Yerleştirme, yerleştirilme. devam et

  box Terhis: Askerlik ödevini bitirenleri ordudan bırakma. devam et

  box Husul: Olma, oluş, oluşma, meydana gelme. devam et

  box Ayrıcalıklı: Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu (İmtiyaz). Bir ülkenin egemen olan ulusa göre sayılan az olan topluluk. devam et

  box Rölyef: Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmeler. devam et

  box Kile: Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek. devam et

  box Terörizm: Siyasi, dini ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, resmi; yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren da devam et

  box Bertaraf: Kaldırılmış, giderilmiş. devam et