Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Soğuk Savaş Nedir? Soğuk Savaş Hakkında Kısaca Bilgi

Soğuk Savaş Terimi Hakkında Bilgiler

Soğuk Savaşİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Soğuk Savaş:
Sovyet Bloğu ülkeleri ile Batılı güçler arasında 1945'den 1990'a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginlik. Genel kabule göre soğuk savaş Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Berlin Duvarının yıkılması ile sona ermiştir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Müstenit: Dayanan, yaslanan. devam et

  box Mukabil: Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan. devam et

  box Senato: Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplan devam et

  box Mütekabil: Karşılıklı. devam et

  box Topyekün: Eksiksiz, toplam, toplu olarak, hep birlikte. devam et

  box Sömürgecilik: Sömürge edinme siyaseti. Genel olarak bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması ve devam et

  box Statükocu: Süregelen durumu korumaya meyilli olan. Değişime direnen. devam et

  box Komünizm: Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, koministlik. Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasi, ekonomik devam et