Eğitim Sitesi

Soğuk Savaş Nedir? Soğuk Savaş Hakkında Kısaca Bilgi

Soğuk Savaş Terimi Hakkında Bilgiler

Soğuk Savaşİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Soğuk Savaş:
Sovyet Bloğu ülkeleri ile Batılı güçler arasında 1945'den 1990'a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginlik. Genel kabule göre soğuk savaş Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Berlin Duvarının yıkılması ile sona ermiştir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Harp Okulu: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştiren yüksekokul, harbiye. devam et

  box Otonomi: Özerklik, bağımsızlık. devam et

  box Kabine: Bakanlar Kurulu, hükümet. devam et

  box Mavna: Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir gemi. devam et

  box Şeamet: Uğursuzluk. devam et

  box Eklektik: Seçmecilik, Çeşitli görüşlerden seçilmiş fikirleri bir araya toplama. devam et

  box Derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse. devam et

  box Nota: Bir devletin başka bir devlete veya bunun elçisine yaptığı yazılı bildiri. devam et