Eğitim Sitesi

Soğuk İplik Nedir? Soğuk İplik Hakkında Kısaca Bilgi

Soğuk İplik Terimi Hakkında Bilgiler

Soğuk İplikYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Soğuk İplik:
Meşin şemse ciltlerin üzerine soğuk iplik demiri ile çekilen çizgiye verilen addır. Bu çizgiler altınlanmaz, boş bırakılır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Selika Farkı: Karakter farkı demektir ki bu memleketimizde ilerlemiş üstâdların sanattaki hususiyetini de ifade eder. Meselâ Karamemi'nin imzasız diğer bir eseri va devam et

  box Silkme: Bir yazı ve motifi aynen bir kâğıda çıkardıktan ve iğne ile dikine olarak deldikten sonra, o kâğıdı asıl yüzey üzerine koyup üstünden içi kömür tozu i devam et

  box Vahşi: Kamış kalemin ortası kesik ucunun yazıdan yana olan kısmına verilen ad. Yazandan yana olan kısmına ünsi denir. Nesih, sülüs, rik'a'da vahşi taraf ünsi devam et

  box Bitkisel Motifler: Tezhip sanatında kullanılan motiflerdir. Çeşitleri: Çiçekler : hataî (stilize), realist çiçek motifleri (vazolu-vazosuz), minyatürdeki çiç devam et

  box Etekli Vav: Düz şekilde yazılan vav'lar (و) hakkında kullanılan bir deyimdir. devam et

  box Şükufe: Mushaflarla yazma kitapların basma çiçek şeklinde yapılan süsleme. Bu süsleme altın üstüne üstübeçle yapılır. Şükûfe, Farsça çiçek demektir. devam et

  box Besmele: "Bismillahirrahmanirrahim"in kısa ifadesi. devam et

  box Kanatlı Rumî: Rumî motifinin iki kola ayrılarak çizilmiş şeklidir. devam et