Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Skolâstik Düşünce Nedir? Skolâstik Düşünce Hakkında Kısaca Bilgi

Skolâstik Düşünce Terimi Hakkında Bilgiler

Skolâstik DüşünceTarih Terimi Olarak Skolâstik Düşünce:
Ortaçağ boyunca Katolik kilisesinin egemenliği altında olan, bilime kapalı dine dayalı düşünce. Bu düşünce Rönesans hareketleri ve Hümanizmle sona erdi.

 

Skolastik DüşünceTarih Terimi Olarak Skolastik Düşünce:
İnanç ve bilgiyi, özellikle Aristo'nun bilimsel sistemini kiliseyle uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.

Katolik kilisesinin bağnazlığından doğan, baskıcı, karanlık düşüncedir. Araştırma, incelme ve bilimsel faaliyetler yasaktır. Aristo felsefesi ve Hristiyan öğretilerden doğmuştur. Skolastik düşünce dogmalara sıkı sıkıya bağlıdır ve dogmaları açıklamayı öngörürür. Başlıca temellendiricisi Aziz Thomas Aquinas'tır.

 

Skolastik DüşünceSosyal Bilgiler Terimi Olarak Skolastik Düşünce:
Orta Çağda Avrupa’da inanç ve bilgiyi kiliseyle birleştiren yönetim.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Meşveret: Danışma. devam et

  box Oditoryum: Antik Roma'da ozanları dinlemek üzere toplanılan yer. devam et

  box Eşkâl: Dıştan görünüş. devam et

  box İlkçağ: Yazılı belgelerin bulunduğu en eski zamanlardan (MÖ:3200) yazının bulunmasından, Batı Roma İmparatorluğu'nun (476) yıkılmasına kadar devam et

  box Tarumar: Dağınık, karışık, perişan. devam et

  box Alemdar: Bayraktar. Bayrak taşıyan. devam et

  box Günah Çıkarma: Hristiyan Dini'nin Katolik ve Ortodoks mezheplerinde günah işleyenlerin, günahlarının affedilmesi amacıyla bir din adamına anlatmasıdır. devam et

  box Tasavvur: Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde canlandırma. devam et